BAŞVURU FORMLARI

Saygıdeğer Araştırmacılar,

İlk başvuru dosyası hazırlanırken;

  • Aşağıda yer alan tüm belgeler ve formlar öncelikle orijinal imzaları da içerecek şekilde TEK BİR PDF DOSYASI olarak araştırmacı tarafından taranıp girisimselolmayanetik@tm.ogu.edu.tr adresine MAİL KONUSUNA ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI YAZILARAK gönderilmelidir. 

  • Mail ile yapılan başvuru sonrası ıslak imzalı başvuru dosyanızın "ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı (2. Kat) Etik Kurul Sekreterliği" birimine teslim etmeniz gerekmektedir. Islak imzalı başvuru dosyası ile mail ile gönderilen dosya birebir aynı dosyaları içermelidir.

Revizyon başvurusu hazırlanırken;

  • Kurul tarafından resmi yazı ile talep edilen düzeltmeleriniz için kurula hitaben, sorumlu araştırmacı tarafından imzalanmış ve kurulun sorduğu soruların maddeler halinde açıklandığı dilekçeniz olmalıdır. Dilekçe ekinde değişiklik yaptığınız, yenilediğiniz tüm evraklar yer almalıdır (revize edilen çalışma protokolü, veri formu gibi). Revizyon dosyanızın da ilk başvuruda olduğu gibi taranıp mail ile gönderilmesi ve asıllarının arşiv için Etik Kurul Sekreterliği birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

NOT: EK-3 -BAŞVURU-FORMU belgesinde  kırmızı ile yazılan “BİLGİ” kısımlarının silinerek formun eksiksiz olarak doldurulması başvuru dosyanızın en kısa sürede değerlendirilip bir karara varılması açısından önemlidir.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

EK-1-SORUMLU-ARAŞTIRMACI-DİLEKÇESİ

EK-2-ARAŞTIRMANIN-YAPILACAĞI-BİRİM-YAZISI

EK-3-BAŞVURU-FORMU

EK-4-BGOF'DE-BULUNMASI-GEREKEN-ASGARİ-BİLGİLER

EK-5-GÖREV-DAĞILIMI

EK-6-VERİ-FORMU

EK-7-TAAHHÜTNAME-1

EK-8-TAAHHÜTNAME-2

EK-9-TAAHHÜTNAME-3

EK-10-TAAHHÜTNAME-4-(Tez-Çalışmaları-İçin)

EK-11-ÖZGEÇMİŞ-FORMU

EK-12-BİYOLOJİK-MATERYAL-TRANSFER-FORMU

ÖNEMLİ-HATIRLATMALAR