• Slayt
ÇALIŞMACILARIN DİKKATİNE
30.07.2019

Sayın çalışmacılar,

Etik kurul başvurularında istatistiksel analizler bölümüne SPSS paket programı versiyonu ile birlikte yazıldığında, eğer bu paket program üniversitemizin ya da sizlerin satın almadığı bir program ise, etik ihlale neden olmakta ve düzeltme istenilmektedir. Bu nedenle çalışmanızın istatistiksel yöntemler kısmına, “Çalışmamız için uygun paket programlar kullanılarak gerekli istatistiksel analizler yapılacaktır” ibaresi kullanılması daha uygun olacaktır.